Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

​1.) Centrala begrepp
2.) P.A INSPIRATION & HÄLSA AB  är personuppgiftsansvarig
3.) Vilka typer av information samlar vi in?
4.) Information från andra källor
5.) Hur använder vi informationen?
6.) Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt
7.) Hur länge sparas uppgifterna?
8.) Vem kan ta del av uppgifterna?
9.) Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part
10.) Var förvaras uppgifterna?
11.) Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig
12.) Kontaktuppgifter till P.A INSPIRATION & HÄLSA AB


 1. Centrala begrepp
Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer, bild/foto, reg.nr bil och IP-adress. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgifts lagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig
Pernilla Andersson, P.A INSPIRATION & HÄLSA AB  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Observera att Nordic Coaching ingår i P.A INSPIRATION & HÄLSA AB.

3. Vilka typer av information samlar vi in?
När du kontaktar oss, tecknar ett avtal med oss, registrerar dig via ett formulär kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:· P.A INSPIRATION & HÄLSA AB·Organisationsnr·Postadress·E-postadress·Telefonnummer·Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar·Fyll på ev. EGNA uppgifter här

4. Information från andra källor (OM RELEVANT)
När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, ytterligare kontaktinformation.

5. Hur använder vi informationen? (ANPASSA VID BEHOV)
Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:·Upprättande av eventuella avtal mellan oss· Fakturering för utförda tjänster·Kundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden· Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av.
Vi ber om dina kontaktuppgifter för att: (ANPASSA VID BEHOV)·         
Kunna föra en dialog med dig·Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter·Upprätta och bibehålla en dialog·Skicka information som kan vara av intresse för dig·Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av

6. Samtycke till mailutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt
När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angivna ovan samtycker du till att:·Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy· Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra tjänster·Vi får kontakta dig via e-post eller telefon·Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

7. Hur länge sparas uppgifterna?
Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling samt ytterligare 1 (ETT) år, därefter raderar vi uppgifterna.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget.  

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part (OM AKTUELLT)
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Endast i de fall där vi kan behöva ta hjälp av tredjepart för att utföra överenskommet uppdrag enligt avtal,
kan vi komma att dela information om dig i form av:· Företag·Namn·E-postadress·Telefonnummer

10.   Hur skyddar vi dina uppgifter? (OM NI HAR SKYDDAT PÅ SAMMA SÄTT-BÖR NI HA)
Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom, all känslig information som du anger är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology) (httpS på hemsidan).Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. All information omfattas av sekretessavtal och vår personal har tillgång till endast de system och funktioner som deras arbetsuppgifter kräver.

11.   Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig
Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

12. Kontaktuppgifter till  P.A INSPIRATION & HÄLSA AB
Pernilla Andersson,  P.A INSPIRATION & HÄLSA AB  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Pernilla Andersson
P.A INSPIRATION & HÄLSA AB
Organisations nr. 556637-2958
Postadress: Skvadrongränd 5, 176 76 Järfälla
tfn: 08 331 002
Mail: Inspirationochhalsa@outlook.com