Vi sätter stort fokus på att implementera förändringar i vardagen för att bemästra dina mål. Vi coachar dig som person, du som är chef/ledare och dina medarbetare gruppvis och individuellt. Vi vägleder våra klienter att utvecklas både personlighetsmässigt och på professionell nivå.

Vägledning- ett viktigt begrepp inom coachning. Vårat jobb är att vägleda dig i livet så att du kan bli den bästa versionen av dig själv. Detta gör vi genom möten, övningar och föreläsningar.

Integrativ coaching

Här på Nordic Coaching utgår vi till stor del från Integrativ coaching. Här följer de grundläggande antaganden som integrativ coaching vilar på:

 • Relationen är grunden för den förändring som sker i coachingen.
 • Kropp/tanke/känsla är tre delar av samma system och de påverkar varandra.
 • Att integrera tanke med känsla och handling är viktigt för att nå uppsatta mål.
 • Ett problem idag kommer inte från bara en händelse i det förgångna utan från flera
    samverkande delar. Likaså är lösningen sällan en utan flera delar som leder till det
    önskade resultatet.
 • Integrativ coaching fokuserar på här, nu och framåt. Arbete bakåt sker endast i den
    mån det krävs.

Behöver du coachas?

Vi hjälper dig som…

 • Vill förändra din arbetssituation
 • Vill stärka kommunikationen hos din personal
 • Vill prestera bättre/uppnå bättre resultat
 • Vill utveckla relationen till dig själv
 • Vill minska negativ stress
 • Vill må bättre psykiskt
 • Vill vägledas i sin karriär
 • Vill ha hjälp med att vägleda sin personal på bästa sätt